“ԵՂՎԱՐԴԻ ՄԱՐԶԱԿՈՇԻԿՆԵՐԻ ՖԱԲՐԻԿԱ”ԲԲԸ

ՊԱՏՐԱՍՏԻ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՄՈԴԵԼՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐԸ

N Մոդելների անվանումները Արտիկուլ Գինը /դրամ/
1 Եղվարդ 1 քուղով 01-19-02756877 11000
2 Եղվարդ 2  վելկռո,  լիպուչկա 02-19-02756877 12 000
3 Եղվարդ 3   տրօֆի 03-19-02756877  12500
4 Եղվարդ 4 բրյուսել 04-19-02756877 11 000
5 Եղվարդ 5   / բրեստ/ վելկռո , լիպուչկա 05-19-02756877 12 000
6 Եղվարդ 6 // բրեստ/ քուղով 06-19-02756877 11000
7 Եղվարդ 7  / օլիմպ/ 07-19-02756877 11 000
8 Եղվարդ 8  /նախադպրոցական/ 08-19-02756877 8 000
9 Եղվարդ 9 զամշե 09-19-02756877 10500
10 Եղվարդ 10 թենիս 10-19-02756877 12000